Vanliga frågor


Nedan kan du hitta svar på frågor som har med vatten och avlopp att göra. 

Vatten 


Vattenläcka? 

Om vattenläckan är inomhus bör du stänga ventilen före vattenmätaren och tillkalla en VVS-firma. Är vattenläckan på tomtmark ring till vår växel på tel: 010-211 97 00. För att få ledningen stängd i gatan. 

Missfärgat vatten? 

Kan bero på att rost från ledningen följer med vattnet efter en reparation, vattenavstängning eller om fastigheten stått oanvänd en tid. Det är i regel inte hälsovådligt, men spola en stund tills vattnet blir klart igen så är det ingen fara. Demontera gärna silen som sitter på kranen under tiden för spolningen. Undvik även att köra tvättmaskinen så länge vattnet är missfärgat.

Vitt vatten? 

En orsak kan vara luft i ledningen. Spola en stund och avvakta. Om problemet kvarstår så kontakta oss. Troligtvis behöver vi då avlufta ledningen. 

Konstig smak och lukt på vattnet? 

Spola ur systemet om det stått oanvänt en tid. Hjälper inte det så kontakta vår växel på tel: 010-211 97 00. Dricksvatten är ett av de livsmedel som är mest kontrollerat av alla livsmedel. Om en avvikelse från det normala upptäcks meddelas konsumenterna omedelbart, t.ex. via lokalradion om vad som hänt och vad man bör göra. 

Vad kostar vattnet? 

Du betalar knappt 3 öre per liter för ditt dricksvatten. Då får du det fritt levererat hem i kranen. Dessutom ingår rening av avloppsvattnet och omhändertagande av slammet. Jämför gärna med vad vatten på flaska kostar, det måste du dessutom gå till affären och inhandla och sedan bära hem. Avlopp 


Vad får jag spola ned i avloppet? 

Toaletten är avsedd enbart för avföring, urin och toalettpapper. I hushållets övriga avlopp får man spola ner normalt tvätt- och diskvatten. 

Vad får jag INTE hälla i avloppet? 

Fett, lösningsmedel, oljor (varken vegetabiliska eller petroleumbaserade), färgrester (gäller även vattenbaserad färg!). Läkemedel hör INTE hemma i avloppet utan skall lämnas till närmaste apotek. Fasta föremål som tex tops, bindor och tamponger får heller inte spolas ned. Ställ in en papperskorg i badrummet så minskar risken att "fel" saker hamnar i avloppet.